• Wykłady wprowadzające

  dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US

  – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, członek zwyczajny TNOiK-u, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz 2. międzynarodowych (Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad, Grenoble i Association internationale des économistes de langue française, Paryż). Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół zarządzania marketingowego, e-marketingu, e-klienta, badań marketingowych, badań marketingowych on-line i marketing seniorów. Autorka i współautorka ponad 170 artykułów, rozdziałów monografii i 5. książek, w tym najnowszej (2019) Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy, wydawnictwa CeDeWu.

   

  Seweryn Kucharski

  Od ponad 20 lat tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania informatyczne. Wspiera polskie firmy, wprowadzając je w cyfrowe czasy. Równolegle od wielu lat działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa, szczególnie cyberbezpieczeństwa. Uczy firmy oraz osoby prywatne jak się bronić przed zagrożeniami związanymi z internetem oraz nowoczesnymi technologiami.

  Aleksander Doba

  Uzyskał trzecią klasę skoczka spadochronowego po wykonaniu 14 skoków.
  Jako pierwszy w historii, kajakiem przepłynął Wisłę, Polskę z Przemyśla do Świnoujścia.
  Zdobył dwukrotnie tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Kajakarstwie Górskim,
  Samotnie kajakiem opłynął Bałtyk.
  Samotnie kajakiem dopłynął za Koło Podbiegunowe z Polic do Narwiku w Norwegii.
  W ciągu 41 dni samotnie opłynął Bajkał w Rosji – najgłębsze jezioro na Ziemi – Magiczne Morze Syberii.
  Trzykrotnie przepłynął samotnie kajakiem „OLO” Atlantyk.
  Zdobył tytuł Podróżnika Roku 2015 według pisma National Geographic.
  25 marca 2018 roku ukazał się artykuł z fotografią na pierwszej stronie  w „The New York Times Magazine”.

 • Debata przedsiębiorców

  Krzysztof Czubak

  Właściciel Pragmatic.Studio. Od 5ciu lat zajmuje się marketingiem. Swoją przygodę rozpoczynał od wsparcia zespołów:
  Wspieram.to czy Smart Prospects, które są dziś liderami w swoich dziedzinach na Polskim rynku. Uwielbia kreować wizję, tworzyć nowe modele biznesowe, propozycje wartości, nowe usługi. Tworzenie wartości i przekazywanie jej odbiorcom jest tym, co fascynuje go najbardziej. W tandemie z tą fascynacją idzie jego zainteresowanie ludzkim umysłem, kognitywistyką, behawioryzmem czy psychologią i perswazją. Dziś prowadzi agencję marketingową, która obsługuje marki z różnych sektorów. Jest osobą otwartą i wspierającą, ale też wymagającą.

  W 2018 roku, w Californi zdobył certyfikat eksperta Projektowania Zachowań. Obecnie współpracuje z twórcą dziedziny, doktorem BJ Foggiem oraz Davidem Ngo, światowym ekspertem snaptestingu, nad pierwszą na świecie aplikacją pomagającą w procesie Projektowania Zachowań. Niedawno zakończył testy nowego procesu projektowania aplikacji bazującego na Projektowaniu Zachowań i wprowadza usługę na rynek komercyjnie.

  Natalia Gorczyca

  Od 2000 roku prowadzi własną Kancelarię Podatkową. Może się pochwalić tytułem doradcy podatkowego, który zdobyła po kilku latach intensywnego „wkuwania”. Jako, że jest ambitnym typem, nauczyła się rozmawiać w dwóch językach obcych i teraz z wielką przyjemnością doradza, żartuje, opowiada, a czasem i pewnie przynudza po angielsku i niemiecku. Ma głowę pełną pomysłów, chciałaby ciągle coś zmieniać, ulepszać, wprowadzać i reorganizować, nuda więc jej nie grozi. Jej życiowe motto to: “wszystko jest możliwe”. Prowadzenie Kancelarii daje jej bardzo dużo satysfakcji, a praca z ludźmi – radości. Lubi to co robi, a sukces firmy to zasługa połączenia jej pasji z zaangażowaniem całego podległego zespołu.

  Longina Teresa Kaczmarek

  Urząd Miasta Szczecin – Miejski Rzecznik  Konsumentów od 15 października 1999 r. Przez 18 lat (do roku 2018)  była członkiem Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów przy Prezesie UOKiK,  gdzie pełniła funkcję sekretarza Rady a później wiceprzewodniczącej.

  15 marca 2019 r. (Światowy Dzień Konsumenta)  otrzymała od Prezesa UOKiK wyróżnienie za swoją działalność. Została także odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za swoją działalność.

  Angażuje się w sprawy sądowe na rzecz konsumentów zarówno indywidualnych jak i grupowych.

  Jest bardzo  zaangażowana w edukację konsumentów w różnym wieku zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów, którzy stanowią ok. 75% wszystkich konsumentów, którym świadczymy pomoc. Na co dzień współpracuje z Policją i innymi instytucjami, które pomagają konsumentom  (Inspekcja Handlowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy, Rzeczoznawcy…)  Od 4 miesięcy odpowiada za nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie, które są świadczone przez prawników (radców i adwokatów) w Gmachu Urzędu Miasta.

  Anna Kornacka

  Trenerka biznesu, wykładowczyni, propagatorka skutecznej komunikacji, działaczka społeczna oraz przedsiębiorczyni. Od 19 lat prowadzi i rozwija własną firmę szkoleniową, inspiruje i wspiera w rozwoju.

  Od 2007 roku prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego.

  W 2009 roku wybrana przez czytelników „Gazety Wyborczej” Polką Roku 2008.

  Konrad Kur

  CTO JAMNA SOFTWARE

  Programista z 14 letnim doświadczeniem z obszaru inżynierii oprogramowania, budowanego przez 14 lat w sektorach publicznych, bankowych, startopowych oraz open source. Aktualnie zarządza zespołem 10 osób. Jest także udziałowcem w spółce ETRADE Solutions Sp. z o.o. odpowiedzialnej za budowanie globalnych marketplace a także import z Chin towaru na duża skalę.

  Aleksandra Marciniak

  Zatrudniona w fundacji ,,Gorzów dla Seniorów” jako wykładowca i organizator zajęć integracyjnych. Współtwórca Kompleksu Aktywności Seniorskiej i kampanii ,,Stop samotności w starości”. Specjalista z zakresu aktywizacji seniorów.

   

   

   

   

  Mirosław Wojciech Sokołowski

  Założyciel firmy RevoApp Sp.z o.o. , której misją jest wspomaganie dobrostanu ludzi zamieszkujących kulę ziemską. Wspomaganie w okresie całego życia w taki sposób, aby lata dojrzałego życia upływały pod znakiem szczęścia i dobrostanu zdrowotnego.

  Do realizacji wspomnianej misji firma RevoApp tworzy różne rozwiązania teleinformatyczne, umożliwiając firmom zajmującym się, bądź zainteresowanym rozpoczęciem pracy w nowym, powstałym kierunku – podjęcia się zagadnienia poprawiania globalnego dobrostanu.

  Wspomniany kierunek firma wzmocniła poprzez współpracę z Bournemouth University w Anglii i jego Katedrą Demencji i Starzenia.

  Od 1994 roku działający na rynku telekomunikacyjnym i oprogramowania.

 • Debata naukowców

  prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka
  Pedagog społeczny. Autorka blisko 180 publikacji naukowych w tym 4 monografii autorskich oraz 16 prac pod redakcja naukową. Kierownik grantu : Nowe socjalizacje w zawodzie pracownik socjalny.

  Zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce rodziny, pracy socjalnej i zaangażowania społecznego-wolontariatu. Promotorka 10 dysertacji doktorskich, dwie wyróżnione nagrodą Prezesa Rady Ministrów za najlepszą dysertację doktorską z dziedziny nauk społecznych (w roku 2016, 2018)

  Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek NRR przy Prezydencie RP, sekcja Polityka Społeczna i Rodzina . Przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej w Polsce przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kierownik Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora w Uniwersytecie Szczecińskim działającego przy ul Krakowskiej.

  Od 1995 roku opiekun Koła Naukowego Wolontariatu Studenckiego, które zapoczątkowało działanie Szczecińskiej Szkoły Badań nad Wolontariatem.

  Pasje; sport i muzyka

  prof. zw. dr hab. Wanda Skoczylas

  Zatrudniona w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest Koordynatorem Ekonomicznej Akademii Seniora prowadzonej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66, oraz członkiem Miejskiej Rady Seniorów. Zainteresowania naukowego to głównie analiza ekonomiczna, controlling, rachunkowość zarządcza.

   

   

  dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT

  Pracownik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii. Zainteresowania naukowe dotyczą metod ilościowych i ich zastosowań w takich zagadnieniach jak: aktywność turystyczna gospodarstw domowych, w tym zwłaszcza seniorów, ruch turystyczny w regionie, atrakcyjność turystyczna regionów, rynek pracy, rynek usług, jakość i poziom życia, klasyfikacja obiektów społeczno-gospodarczych, jakość środowiska naturalnego, prognozowanie zjawisk ekonomicznych, zrównoważony rozwój.

  dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

  Uniwersytet Szczeciński, profesor nadzwyczajny

  Pracownik naukowy zaangażowany w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu w Uniwersytecie Szczecińskim. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych i MBA, a także w ramach Ekonomicznej Akademii Seniora. Ekspert i uczestnik projektów badawczych dotyczących m.in. zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Autor ponad 70 artykułów naukowych i monografii. Członek profesjonalnych organizacji naukowych oraz branżowych, m.in. TNOiK.

  Zainteresowania naukowe: kultura organizacyjna, dopasowanie organizacyjne, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie pracą zespołową, zarządzanie międzykulturowe, przywództwo.

  dr Rafał Iwański

  Doktor nauk ekonomicznych, socjolog – pracownik socjalny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej. Autor dwóch monografii pt. „Opieka długoterminowa nad osobami starszymi” oraz „Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym”(współautorzy: E. Sielicka, A. Jarzębińska).

  dr Natalia Marska-Dzioba

  Adiunkt w Instytucie Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; jako stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odbyła roczny staż w European University Institute we Florencji oraz wizyty badawcze w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemczech; stypendystka The British Council; realizowała projekty badawcze NCN, PFRON, FNP; ekspert komisji oceny projektów Komisji Europejskiej, Ministerstw i jst. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki finansowania polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności, niesamodzielności i opieki długoterminowej.