DZIEŃ ORGANIZACJI jest wydarzeniem cyklicznym promującym organizację (rozpatrywaną z różnych punktów widzenia).

Główna nazwa wydarzenia DZIEŃ ORGANIZACJI jest uzupełniona, w każdym roku, o podtytuł będący ukierunkowaniem aktualnej konferencji.

 

CEL WYDARZENIA CYKLICZNEGO I EFEKTY PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA:

  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców Szczecina i okolic;
  • promocja wiedzy na temat organizacji i roli jaką odgrywa we współczesnym świecie (organizacja rozpatrywana z różnych punktów wiedzenia, przez różne nauki)
  • budowa równowagi i harmonii pomiędzy światem nauki i światem praktyki;
  • spotkanie ze specjalistami i badaczami organizacji ( z różnych nauk: zarządzania i ekonomii, a w przyszłości również biologii, fizyki, chemii, astronomii, prawa, socjologii, psychologii itp.
  • spotkanie z praktykami – przedstawicielami świata biznesu.

Konferencja ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką organizacji, jej różnorodnością występowania we współczesnym świecie i tajnikami funkcjonowania. Organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych i mieszkańców Szczecina i okolic.