Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i ZarządzaniaPatroni medialni