DZIEŃ ORGANIZACJI 2019

Srebrna gospodarka – wyzwaniem dla biznesu i nauki

 

CEL:

  • wskazanie problemu starzenia się społeczeństwa i wyzwań, które z tego wynikają dla organizacji biznesowych i naukowych;
  • przedstawienie prorozwojowych rozwiązań w obliczu zachodzących zmian demograficznych przez przedstawicieli biznesu i nauki;
  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców Szczecina i okolic.

TERMIN: 17.10.2019 rok (czwartek), godz. 9.00 – 15.30

MIEJSCE: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, Szczecin

ORGANIZATROR WYDARZENIA:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński,

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział/Szczecin.