DZIEŃ ORGANIZACJI 2021

Oblicza organizacji – wyzwaniem dla nauki i biznesu

TERMIN: 26.10.2021 (wtorek), godz. 10.00 – 14.00

MIEJSCE: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Cukrowa 8, Szczecin lub w formule on-line w programie MS TEAMS (ostateczna decyzja będzie podjęta na początku października)

ORGANIZATOR WYDARZENIA: Instytut Zarządzania, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział/Szczecin.